IPI

IPI
IPI2 weeks ago
Our overall health and well-being are dependent on how we give importance to a great work- life integration. For a balanced nutrition, let this be a reminder to be mindful of what we feed our bodies and focus on eating fresh produce, healthy meat, and most importantly drink plenty of water.
IPI
IPI1 month ago
Nothing can compare to the lasting sacrifice a father can provide for the wellness of his family.
We at IPI honor and greet the pillars of every Filipino family a HAPPY FATHER’S DAY!
IPI
IPI2 months ago
Ngayong araw, ating sariwain ang mga sakripisyo ng ating mga bayani at nawa’y patuloy nating pagyamanin ang kalayaang pamana nila sa atin.

Mabuhay ka, Pilipinas! 🇵🇭
IPI
IPI2 months ago
IPI
IPI3 months ago
Sinubok man ng pandemya, patuloy na tinutupad ng IPI ang pangakong alaga at pagbabahagi ng tulong sa bawat pamilyang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, at sa ating pagbangon, mananatiling kaagapay ninyo ang IPI tungo sa maayos na kalusugan at kabutihan ng ating buhay.

ASC REF CODE I014P032921IS

https://www.youtube.com/watch?v=EwzB-A-XgoE
IPI
IPI
IPI3 months ago
Mabigat man ang hamon na dulot ng pandemya, buong tapang at determinadong hinarap ito ng ating mga makabagong bayani. Sila ang mga taong patuloy na kumakayod maitaguyod lang ang pamilya at matulungan ang bansa sa pagbangon.

Nakikiisang sumasaludo ang IPI sa lahat ng manggagawang Pilipino! Maligayang Araw ng mga Manggagawa!