HERBYCIN

Herbycin
Herbycin2 days ago
Iwasan ang paglala ng sore throat. Agapan agad ng Coleus Amboinicus Lour. Oregano Leaf (Herbycin)!

Galing ito sa katas ng oregano, which is known for its antibacterial properties.

ASC Ref Code: I129P042921HS
Herbycin
Herbycin1 week ago
Annoying sore throat? Take Coleus Amboinicus Lour. Oregano Leaf (Herbycin)!

It’s made from fresh, healthy, and clean leaves of the oregano plant that is cited for its antibacterial
properties.

ASC Ref Code: I086P042621HS
Herbycin
Herbycin2 weeks ago
Panatilihing malinis ang ating tahanan para maiwasan ang mga duming nagdudulot ng iba’t-ibang sakit, gaya ng sore throat!

ASC Ref Code: I130P042921HS
Herbycin
Herbycin2 weeks ago
Relieve sore throat with Coleus Amboinicus Lour. Oregano Leaf (Herbycin)! It’s made from oregano extract, which is known for its antibacterial properties.

ASC Ref Code: I203P042121HS
Herbycin
Herbycin3 weeks ago
Wag hintayin na lumala ang unang sintomas ng sore throat. Dapat maagapan agad ito sa tulong ng Coleus Amboinicus Lour. Oregano Leaf (Herbycin)!

ASC Ref Code: I094P040821HS
Herbycin
Herbycin3 weeks ago
Sa patuloy na banta laban sa ating kalusugan, mainam ding patibayin ang depensa laban sa ubo, sipon, at trangkaso! Gamitin ang Coleus Amboinicus Lour. Oregano Leaf (Herbycin) para maagapan agad ang sore throat!

ASC Ref Code: I096P040821HS